سجاد افشاریان

عکسهای جدید از سجاد افشاریان

سجاد افشاریان این روزها با برنامه خندوانه بیشتر شناخته شده است و در لیگ کمدین خندوانه که خودش نیز ایده پرداز برنامه هم بوده شرکت کرده است. افشاریان نویسنده خندوانه نیز است.

ادامه مطلب

مهران غفوریان و سجاد افشاریان در کنار هم

مهران غفوریان و سجاد افشاریان که این روزها درحال اجرا در برنامه خندوانه هستند.

ادامه مطلب