سازمان انتقال خون

تحقیق درباره ی خون + دانلود فایل

خون سالم میتواند هزاران نفر را از خطر مرگ نجات دهد. این درحالی است که هر روز عده‌ای از افراد در سراسر دنیا به خون و فرآورده‌های خونی نیاز پیدا میکنند. بررسیهای آماری حاکی از آن است که از هر ۳ نفر، یک نفر در طول زندگی به تزریق خون احتیاج پیدا خواهد کرد.

ادامه مطلب