زایمان

زایمان در هواپیما بر فراز اقیانوس

پرواز چاینا ایرلانز از تایوان به لس‌آنجلس شاید پرواز معمولی باشد اما با تولد یک نوزاد روی هوا تبدیل به یک سفر غیر معمول می شود.

ادامه مطلب