رد صلاحیت شدن

دلیل عدم احراز‌ صلاحیت سید‌حسن‌خمینی چه بود؟

طبق آنچه در این مدت در رسانه‌ها آمده و بنابر اظهارات هفته‌های اخیر اعضا و سخنگوی شورای نگهبان، ممکن است بسیاری منشا عدم احراز صلاحیت یادگار امام(ره) را شرکت نکردن سید حسن خمینی در آزمون علمی خبرگان رهبری تصور کنند، اما آیا واقعا دلیل رد صلاحیت سید حسن، غیبت در آزمون بود؟

ادامه مطلب