دلالان صیغه تهران

بازار داغ صیغه و سوداگران خوش حساب!

همه جور دختری هم توی دست و بالم هست. پولدار، قد بلند، بالاشهری، پایین شهری...حتی توی شهرستانم تنهات نمیزارم فقط بهم زنگ بزن و بگو کجایی! اگر توی تهران خواستی بیا دفترم آلبوم دارم و انتخاب کن! هم ساعتی هست هم یک روز کامل و هم ماهانه و چند ماهه...

ادامه مطلب