درصد

روند نزولی باروری در ایران

در برنامه تلویزیونی ثریا اعلام شد: ایران شدیدترین روند کاهش نرخ باروری در جهان را داشته است و در سال 1430 در زمره پیرترین کشورها محسوب می‌شود. برنامه این هفته ثریا با موضوع جمعیت و با حضور دکتر مریم اردبیلی دارای مدرک پزشکی عمومی، دانشجوی دکترای آینده پژوهی و مادر 5 فرزند، بر روی آنتن شبکه اول سیما رفت. در ابتدای برنامه اسلایدهایی نمایش داده شد که نشانگر سیر بسیار بد ایران در خصوص روند جمعیتی بود. این اسلایدها بیانگر این بود که ایران در صورتی که همین روند نرخ باروری را ادامه دهد در سال 1430 در زمره پیرترین کشورها محسوب می‌شود و همچنین در این برنامه اشاره شد که ایران شدیدترین روند

ادامه مطلب