دبی

رقابت جذاب عرب ها بر سر ارتفاع برج هایشان

در حال حاضر «برج خلیفه» دبی لقب بلندترین آسمان خراش دنیا را با خود یدک می کشد و در رکوردهای جهانی گینس نیز نام آن به ثبت رسیده. اما احتمالا به زودی این عنوان را از دست خواهد داد

ادامه مطلب