داوود نبی

تحقیق درباره دین یهود

سابقه پیدایش دین یهود به حدود ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، یعنی زمان تقریبی تولد حضرت موسی (ع) باز می گردد. تاریخ دقیق پیدایش این دین مشخص نیست، با این حال یهودیان، خود می پذیرند که ریشه آیین ایشان به زمان حضرت ابراهیم (ع) پیوند می خورد.

ادامه مطلب