خون

چه کسانی نیاز به دریافت خون دارند + دانلود فایل

هر ساله بیش از ١٠٠ میلیون واحد خون از اهداکنندگان سراسر جهان جمع آوری می گردد ولی هنوز به چند میلیون اهدای دیگر برای برآوردن نیازهای جهانی و تضمین دسترسی به خون در زمان و مکان مورد نیاز وجود دارد.

ادامه مطلب

تحقیق نقش منیزیم در بدن انسان + دانلود فایل بصورت PDF

وجود املاح در بدن انسان بسیار ضروری است ، این املاح و مواد معدنی در بسیاری از غذا های ما یافت می شوند ، برای نمونه منیزیم یکی از این مواد است که وجود آن در بدن ضروری می باشد چرا که نقش مستقیمی در جذب کلسیم دارد.

ادامه مطلب

اهدای خون + دانلود فایل

هر ساله بیش از ١٠٠ میلیون واحد خون از اهداکنندگان سراسر جهان جمع آوری می گردد ولی هنوز به چند میلیون اهدای دیگر برای برآوردن نیازهای جهانی و تضمین دسترسی به خون در زمان و مکان مورد نیاز وجود دارد. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه میلیونها انسان به علت کمبود خون و محصولات خونی فوت می کنند.

ادامه مطلب