خمسه مسترقه

تحقیق درباره ی تقویم جلالی + دانلود فایل

در تاریخی که در قدیم الایام در ایران رایج بوده سال مرکب می شده از دوازده ماه سی روزه و پنج روز موسوم به خمسه مسترقه یا اندرگاه که آن را به آخر ماه هشتم یعنی ابان ماه می افزودند

ادامه مطلب