خطبه 149 نهج البلاغه

خطبه ۱۴۹ نهج البلاغه + دانلود فایل

در مسیر سیر و سلوک و قرب الی الله معرفت نسبت به طریق سلوک از مهمترین ارکان موفّقیّت است و شناخت دشمن به اندازه شناخت دوست و همراهِ همدل اهمیّت دارد و این اهمیّت تا بدانجاست که در قرآن کریم یکی از سوره ها به این نام است و در آیات مختلفی به معرفی و تبیین نشانه ها و ویژه گیها و عقوبت منافقین پرداخته شده است.

ادامه مطلب