خشکاندن چوب

تحقیق درباره ی خشکاندن چوب + دانلود فایل

از قطعه قطعه کردن یک درخت سبز و زنده چوب سبز بدست می آید. از چوب تازه بریده شده نمیتوان استفاده کرد زیرا هنوز شیره گیاهی در سلولهای آنها وجود دارد. و وقتی که این چوبها خشک میشوند به آنها کنده گفته میشود که این نوع چوب معمولاً آتش بهتری ایجاد میکند.

ادامه مطلب