خز فقر خانوار ایرانی

دستمزد ۹۵ را به واقعیت هزینه های خانوار کارگران نزدیک کنید

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه دستمزد کارگران بسیار اندک است و ما خواهان تحول مزدی هستیم گفت:ما خواهان تحول مزدی و دستمزد منصفانه هستیم و این درخواست را طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام خواهیم کرد.

ادامه مطلب