حمایت مهناز افشار از مادر شوهرش

شایعات پشت سر مهناز افشار چیست؟

در حالی که طی روزهای اخیر شایعاتی مطرح شده بود که مهناز افشار تصمیم به مشاوره انتخاباتی گرفته است او امروز این خبر را تکذیب کرد .

ادامه مطلب