حمام

حمام شیخ بهایی، آیا واقعا با شمع کار میکرد + دانلود فایل

حمام شیخ بهایی، شمع یا شعلهحتما شما نیز اسم شیخ بهایی و حمام معروفش را شنیده اید. حمامی که در بین عموم معروف است که با شمع گرم میشده است.

ادامه مطلب