حراج آثار هنری

حراج ملی آثار هنری برگزار شد / فرشچیان رکورد زد

اثر خوشنویسی حسین نجفی 12 میلیون، تابلوی مینیاتور محمدآقا نجف 65میلیون، اثر گل و مرغ سید رضا فتاحی 80 میلیون، نقاشیخط علیرضا سعادتمند 15 میلیون، اثر تذهیب زینب شاهی 20 میلیون، نقاشی نوگرای اقای عبدی اسبقی 17 میلیون، اثر مینیاتور مجیدصادق زاده 30 میلیون، نقاشی اقای کیخسرو خروش 100 میلیون، نقاشی اقای فتح الله قوللر آغاسی 50 میلیون و نقاشی نوگرای آرش لاهیجی 20 میلیون تومان چکش خورد.

ادامه مطلب