حدیث میرامینی

عکس زیبای حدیث میر امینی

حدیث میر امینی بازیگر جوان و خوش آتیه کشورمان این عکس را در صفحه شخصی اش به اشتراک گذاشته و این جمله عاشقانه از شاملو را هم در زیر عکس نوشته

ادامه مطلب