جی کی رولینگ

«جی‌کی رولینگ» دوباره به دنیایی قصه‌های کودکان باز می‌گردد

نقل از «ایندیپندنت»، «رولینگ» در برنامه صبحگاهی شبکه ۴ رادیو انگلستان حضور پیدا کرد و گفت: «ایده‌ای درباره کتابی برای کودکان در ذهن دارم؛ در حقیقت، بخش‌هایی از آن را که واقعا دوستش دارم نیز نوشته‌ام و به همین دلیل، مصمم هستم آن را به اتمام برسانم.»

ادامه مطلب