جنگ جهانی

عکسهای کمیاب از جنگ جهانی دوم

در هیاهو و درگیری های جنگ عکاسانی هستند که با مشکلات فراوان و تحمل سختی ها و خطرات فراوان وقایع را ثبت می کنند تا آیندگان از آنچه اتفاق افتاده با خبر شوند. چند پیش عکسهایی پیدا شده که سالها در آرشیو شخصی یک ژنرال آمریکایی به نام چارلز دی پالمر گرفته شده و تا چندی پیش در بایگانی شخصی او نگهداری می‌شدند.

ادامه مطلب