جفت کردن الکترون‌ها

تحقیق درباره ی پــیوندهــای شـیـمیـایـی + دانلود فایل

اتم‌ها به جای آنکه به صورت منفرد بمانند، تمایل دارند به یدیگر بپیوندند، به هم پیوستن اتم‌ها با تشکیل پیوندهای شیمیایی صورت می‌گیرد. پیوندهای شیمیایی نبروهای جاذبه‌ای هستند که در تمام مواد

ادامه مطلب