جشنواره فیلم کوتاه ژاپن

فراخوان یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه «ساپورو»

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «ساپورو» ژاپن فراخوان داد. کلیه فیلم های کوتاه تا ۳۰ دقیقه در هر ژانری که پس از مارس ۲۰۱۵ ساخته شده باشند امکان شرکت در این جشنواره را دارند.

ادامه مطلب