تمدن اسلامی

عوامل پیشرفت علم در تمدن اسلامی + دانلود فایل

ارمغان جاودانه اسلام برای بشریت فرهنگ و تمدن عظیم و انسانی جامعی بود که بشریت را برای همیشه وامدار خود کرد. این تمدن در دوره‌ای ظهور کرد که جهان در تاریکی فرو رفته و مردم در گمراهی بودند. مهم‌ترین و اولین ویژگی تمدن اسلامی اصالت و غنای فرهنگ اسلام است.

ادامه مطلب

شكوفایی علوم در تمدن اسلامی + دانلود فایل

هیچ یك از ادیان و مكاتب به اندازه اسلام، بر كسب معرفت و دانش اندوزی تأكید نكرده اند. این تأكید نه فقط مؤمنان بلكه كافران و مشركان را نیز در بر گرفته است. نه در منابع اندیشه و عمل اسلامی و نه در تاریخ ظهور این دین الهی نشانه ای از علم ستیزی و تعارض بین دین و علم یافت نمی شود. اگر آنچه را كه در آیات و اخبار درباره فضیلت علم و معرفت آمده بدون هیچ تفسیر و توضیحی كنار هم قرار دهیم خود چندین مجلد می گردد.

ادامه مطلب

شکوفایی علوم در تمدن اسلامی + دانلود فایل

در جریان نهضت ترجمه، آثار بسیاری از ریاضی‏دانان یونانی به عربی برگردانده شد و به سرعت ریاضی‏دانان اسلامی از سطوح دانسته‏های ریاضی‏دانان یونان گذشتند، بر آثار آنان شرحهای بسیاری نوشتند و بسیاری از دانسته‏های آنان را توسعه بخشیدند. مهم‏ترین اثر ریاضی به زبان یونانی که در این دوران به عربی ترجمه شد و بر آن شرحهای بسیاری نوشته شد کتاب اصول نوشته اقلیدس بود.

ادامه مطلب