تعویض گوشی خراب

تعویض گوشی معیوب تا ۴۸ ساعت پس از خرید اجباری است

اگر خریداران موبایل تا ۴۸ ساعت پس از خرید گوشی با مشکلی مواجه شدند، می‌توانند به فروشنده مراجعه کنند و فروشنده موظف به تعویض گوشی است. در این موارد فروشنده نباید خریدار را به گارانتی یا تعمیرکننده رجوع دهد.

ادامه مطلب