تحقیق درباره ی چند همسری

تحقیق درباره ی چند همسری + دانلود فایل

چكيده: موضوع چند همسري جزو مقوله هاي بحث برانگيز اجتماعي كشور در چند سال اخير به شمار مي رود. توجّه قواي مقنّنه، مجريّه و قضائيّه به اين موضوع در ساليان اخير، اهميت بحث را محرز تر مي نمايد. حمايت از حقوق زنان، سلامت جامعه و اثرات مستقيم و غير مستقيم چند همسري بر خانواده به عنوان اساسي ترين نهاد اجتماعي، مهمترين مولّفه هائي هستند كه موافقان و مخالفان اين پديده در مباحثات خود مورد توجّه قرار مي دهند.

ادامه مطلب