تحقیق درباره ی دکتر محمود حسابی

تحقیق درباره ی دکتر محمود حسابی + دانلود فایل

محمود حسابی در سال ۱۲۸۱ (ه.ش), از پدر و مادری تفرشی در تهران زاده شدند. پس از سپری نمودن چهار سال از دوران کودکی در تهران, به همراه خانواده (پدر, مادر, برادر) عازم شامات گردیدند.

ادامه مطلب