تحقیق درباره ی اکسیژن

تحقیق درباره ی اکسیژن + دانلود فایل

اکسیژن (به پارسی سره: ترشمایه) یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی است که نماد آن O و عدد اتمی آن ۸ است. یک عنصر زیستی بوده و همه جا چه در زمین و چه در کل جهان هستی یافت می‌شود.

ادامه مطلب