تحقیق درباره ی امام حسن مجتبی

تحقیق درباره ی امام حسن + دانلود فایل

در پانزدهمین شب روضان سال سوم هجری نوزادی در مدینه بدنیا آمد که شباهت فراوانی به جد بزرگوار خویش رسول خدا داشت . هنگامی که او به دنیا آمد آن حضرت در سفر بود ، حضرت فاطمه (س) و حضرت علی u در انتظار بازگشت او بودند تا نام وی را برگزیند . بعد از آنکه رسول خدا از سفر بازگشت و خبر ولادت او را شنید فرمان داد تا گوسفندی را ذبح نموده و طفل را عقیقه نمایند و سپس گوشت او را بین فقیران و تهیدستان تقسیم کنند .

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی امام حسن مجتبی + دانلود فایل

امام حسن (ع ) فرزند امير مؤمنان علی بن ابيطالب و مادرش مهتر زنان فاطمه زهرا دختر پيامبر خدا (ص ) است . امام حسن (ع ) در شب نيمه ماه رمضان سال سوم هجرت در مدينه تولد يافت . وي نخستين پسری بود که خداوند متعال به خانواده علی و فاطمه عنايت کرد. رسول اکرم (ص ) بلا فاصله پس از ولادتش ، او را گرفت و در گوش چپش اقامه گفت .

ادامه مطلب