تحقیق درباره ی الگوی رفتاری والدین با فرزندان

الگوی رفتاری والدین با فرزندان

محيط يادگيري در دوران اوليه كودكي در چهارچوب خانواده، عامل بسيار مهمي در موفقيت و رشد طبيعي و پيشرفت اوست. برخي از محققان معتقدند كه 80 درصد هوش بالقوه تا سن 8 سالگي رشد مي‌كند و حافظه كودك در حدود 9 سالگي بسيار قوي است و بهترين و مفيدترين فرصت براي تمرين و تكرار مطالب و آموزه‌هاي تربيتي بهتري و مفيدترين فرصت براي آموزش آن‌هاست.

ادامه مطلب