تام کروز

ژنتیک و شباهت عجیب والدین و فرزندان

حتما درباره ژنتیک و تاثیر آن بر وراثت چیزهایی شنیده اید اما تاثیرات ژنتیکی بر روی ظاهر انسان ها بقدری پیچیده است که گاهی انسان را وادار به تعجب میکند. ژنتیک و وراثت باعث شباهت های بی نظیری روی دونسل یا حتی بیشتر شده اما هدف این نوشته ها بیان علمی مسئله نیست اینبار علم ژنتیک و

ادامه مطلب