تار عنکبوت

تحقیق درباره ی تار عنکبوت + دانلود فایل

تار عنکبوت از پروتئین رشته‌ای فیبروئین ساخته شده‌است. این پروتئین از آمینو اسیدهای آلانین و گلیسین، سرشار است. بیشتر رشته‌های پلی پپتیدی سازنده این پروتئین،

ادامه مطلب