تئودولیت

تحقیق درباره ی وسایل نقشه برداری + دانلود فایل

وسایلی که در نقشه برداری و تهیه نقشه به کار می رود به طور کلی در ۲ نوع طبقه بندی می شوند: الف: وسایلی که در عملیات زمینی به منظور انجام کار از آنها استفاده می شود که عبارتند از:

ادامه مطلب