بیسوادی

تحقیق درباره ی بیسوادی + دانلود فایل

بيسوادي يكي از مشكلات عمدة اجتماعي است. زيان مستقيم بر اقتصاد و پرداخت ماليات سالانه وتوأم بودن بيسوادي با فقر ، بيكاري ، مشكل بهداشتي و… بر كسي پوشيده نيست. اما اثر مشخص بيسوادي بر جامعه چيست؟ 1- بيسوادي موجب محدود بودن اشتغال مي شود. 2- بيشتر بزرگسالان بيسواد از نظر اقتصادي وضعيت خوبي ندارند.

ادامه مطلب