بهرام بدخشانی

رامبد جوان و بهرام بدخشانی

عکس رامید جوان در کنار بهرام بدخشانی در پشت صحنه فیلم نگار.

ادامه مطلب