بهترین فوتبالیست آسیا

معرفی نامزدهای بهترین فوتبالیست ۲۰۱۵ آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا سه نامزد بهترین فوتبالیست سال ۲۰۱۵ آسیا را انتخاب کرد که دو نفر آنان به نام‌‌های احمد خلیل و عمر عبدالرحمن اماراتی هستند و سومی ژنگ ژی از چین است.

ادامه مطلب