بهترین زمان برای آمیزش جنسی

بهترین زمان برای برقراری ارتباط زناشویی چه وقتی است؟

ارتباط جنسی بین شرکای جنسی باعث ایجاد وابستگی و بالا بردن سطح علاقه مندی بین آنها خواهد شد اما باورهای غلطی درباره زمان آغاز این رابطه در جامعه وجود دارد. در این مقاله نگاهی داریم به بعضی از این نگاه های غلط و شعی در توضیح دلیل علمی اینکه چرا در رابطه زناشویی انتخاب زمان درست به معنای داشتن رابطه جنسی بهتر و زندگی شادتر است را توضیح می دهیم.

ادامه مطلب