بن نمایشگاه کتاب

بن دانشجویی برای خرید کتاب، هرسال کمتر از پارسال

هر ساله با نزدیک شدن به ایام برگزاری نمایشگاه کتاب طبق سنت چند سال اخیر دانشجویان دانشگاه های مختلف برای استفاده از تسهیلات اعطایی دولت برای دریافت بن دانشجویی کتاب اقدام میکنند.

ادامه مطلب