بلوغ دختران

فتاوای فقهاء در رابطه با بلوغ دختران + دانلود فایل

با بررسی اقوال فقهاء در رابطه با بلوغ دختران می‌توان گفت: 4 نوع فتوا در این رابطه ارائه شده است. دختران با رسیدن به سن 9 سالگی بالغ می‌شوند اگر چه به بلوغ جنسی نرسیده باشند. بعضی این فتوا را مشهور دانسته و بعضی اجماعی می‌دانند. دختر در سن 10 سالگی بالغ می‌شود. بلوغ دختر در 13 سالگی می‌باشد و با رسیدن به سن 13 سال تمام دختر شرعا بالغ می‌شود.

ادامه مطلب