برونشیت

چه زمانی سرماخوردگی به برونشیت تبدیل می‌شود؟

آیا سرماخوردگی شما غالبا به برونشیت - که ممکن است آن را سرماخوردگی قسه سینه هم بنامند- تبدیل می‌شود؟ نکته‌ی مهم اینجاست که بدانید چه علائمی طبیعی بوده و چه زمانی اتفاقی حادتر در شرف وقوع است. در اینجا به نکاتی اشاره می‌کنیم که نشان می‌دهد چه زمانی سرماخوردگی به برونشیت تبدیل می‌شود.

ادامه مطلب