برنامه٩٠

زير سوال رفتن غرور ملى به قيمت ديدن ستاره هاى پير فوتبال

" تيم فوتبال دور همى بريم همه جا رو بگرديم" يا "دوستان سالگادو" يا "ستارگان سابق جهان"، ديشب در حالى وارد ايران شدند كه از سوى دوستداران فوتبال و مسئولان تيم فوتبال هنرمندان ايران به شدت مورد استقبال قرار گرفتند و برنامه پر طرفدار ٩٠ براى پوشش اين اتفاق، ديشب ويژه برنامه اي را روى آنتن شبكه ٣سيما برد.

ادامه مطلب