برترین مربی سال 2015

برترین مربی سال ۲۰۱۵ چه کسی است ؟

معیارهای مختلفی برای انتخاب مربی برتر جهان در سال وجود دارد. کسب افتخار، تعداد قهرمانی، اعتبار قهرمانی، امتیازآوری تیم تحت هدایت و معیارهای دیگری از این دست در انتخاب برترین مربی فوتبال جهان نقش دارند.

ادامه مطلب