بدون احساس گناه غذا بخورید

بدون احساس گناه غذا بخورید

این واقعیت که غذا خوردن می‌تواند بار عاطفی داشته باشد، حرف جدیدی نیست. به همین دلیل است که اغلب افراد خوردن پوره سیب زمینی مامان پز را به غذاهای مجلل ترجیح می‌دهند.

ادامه مطلب