بازار ایده

دومین ایده بازار تخصصی مهندسی پزشکی در پلی تکنیک تهران

ایده ها در دنیای امروز بشر از اهمیت خاصی برخوردارند. برخلاف تصور اکثریت ایده در قرن ما با پول و سرمایه تفاوت چندانی ندارد. متاسفانه در ایران ایده های خلاق چندان جدی گرفته نمی شود. این در حالی است که در اکثر کشور های مترقی دنیا سرمایه گذاری سرسام آوری روی ایده های استارت آپ که حتی شاید به مرحله اجرا هم نرسد می شود.

ادامه مطلب