باباک زنجانی

سعید مرتضوی از تامین اجتماعی چقدر حقوق میگرفت؟

روزنامه شرق با تقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت وگویی صریح انجام داده است. در این گفتگو از فیش حقوقی ۸ میلیونی خود آقای نور بخش گرفته تا اتفاقات دوره ریاست سعید مرتضوی حرفهای صریحی رد و بدل شده است. آقای نور بخش در بخشی از این گفتگو از تخلف ۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی(هفت هزار و سیصد میلیارد

ادامه مطلب

حرف‌های صریح شهرام جزایری درباره کروبی و بابک زنجانی

یکی از دولتمردانی که ادعا می‌کند اطلاعات کافی از بدنه و ساختار اقتصادی کشور دارد، بیاید تا من از او سوال کنم و معلوم شود که درست می‌گوید یا نه! من حاضرم با پنج تن از دولتمردان فعال اقتصادی کشور مناظره کنم.

ادامه مطلب