ایمان به ملائکه

تحقیق درباره ی ایمان به ملائکه + دانلود فایل

تأمل در آيات قرآن نشان از آن دارد كه ملائكه دسته اى از موجودات اند كه علاوه بر آن كه در ساختار خلقت از رتبه اى خاص و جايگاهى ويژه برخوردارند، ايمان بدانها واجب بوده و دشمنى با آنها به تصريح آيه 98، سوره بقره موجب كفر است. همچنين در آياتى مانند 285 و 177 سوره بقره، ايمان به ملائكه، هم رديف ايمان به خدا ذكر شده كه اهميت و ضرورت مسأله را نشان مى دهد. اما سرّ وجوب ايمان به ملائكه چيست و چرا ايمان به اين موجودات نزد خداوند تااين اندازه مهم است؟ برخى معتقدند كه ايمان به ملائكه لازمه ايمان به نبوت است چرا كه ملائكه حاملان وحى الهى اند و هر كس منكر وجود حاملان وحى شود در واقع نبوت را انكار كرده

ادامه مطلب