اهمیت طهارت در آیات

اهمیت طهارت در آیات + دانلود فایل

اهمیت طهارت در آیات: ((والطهارة ضربان ، طهارة جسم و طهارة نفس و حمل علیهما عامة الایات )) ((طهارت دو قسم است ؛ طهارت جسم و طهارت قلب و کلمه طهارت در آیات قرآن به یکى از این دو معنا حمل مى شود و معناى سومى ندارد)).

ادامه مطلب