اهداكنندگان

اهدای خون + دانلود فایل

هر ساله بیش از ١٠٠ میلیون واحد خون از اهداکنندگان سراسر جهان جمع آوری می گردد ولی هنوز به چند میلیون اهدای دیگر برای برآوردن نیازهای جهانی و تضمین دسترسی به خون در زمان و مکان مورد نیاز وجود دارد. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه میلیونها انسان به علت کمبود خون و محصولات خونی فوت می کنند.

ادامه مطلب