انیشتین

دختر 12 ساله ضریب هوشی بالاتری از انیشتین و استیفن هاوکینگ دارد

نیکل بار دختر 12 ساله بریتانیایی با دریافت امتیاز 162 در تست هوشی بالاتر از انیشتین و هاوکینگ قرار گرفت.

ادامه مطلب