انتظار اموات از ما

انتظار اموات از ما + دانلود فایل

چطور می توانیم روح اموات خود را راضی و خوشنود نگه داریم و برای آنان از خداوند طلب آمرزش نماییم؟ چگونه گوشه ای از زحماتی که آنها در زمان حیاتشان برای ما کشیده اند را جبران نماییم؟ برای اموات خود هدیه بفرستید. هدیه مرده ها صدقه و دعاست.

ادامه مطلب