امیر دانایی

امین حیایی، امیر دانایی و لیلا بلوکات

عکس لیلا بلوکات در کنار امیر دانایی و امین حیایی در پشت صحنه نمایش غرب واقعی.

ادامه مطلب