امیر حسین رستمی

شغل دوم بازیگران مشهور سینما چیست؟

این روزها دیگر همه شغل دوم دارند و بازیگران و افراد معروف هم از این قائده مستثنا نیستند. گویا زندگی برای همه سخت شده است. در متن زیر نگاهی می اندازیم به بازیگران دو شغله. شهاب حسینی: شهاب حسینی بازیگر محبوب و مشهور سینمای ایران را به ندرت می توان پیدا کرد مگر ایامی که از سر فیلمبرداری می آید. او حسابی سرش شلوغ است.

ادامه مطلب